Råstoff
- skinn, hud, lær, pels
- pergament og papir
- horn og bein
- kleber
- treverk - og om primstaven
- meir om primstaven
- stoff

Reiskap
Våpen
Smykke
- ringar
- pilgrimsmerke

Anna utstyr
- keramikk
- miniatyrkrukker
- musikkinstrument og song
- legenda om St.Sunniva på Selje
- spel
- teljepinnar og runepinnar
Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Stoffer

Det var mest vanleg å lage klede av vadmål, lin og hamp. Det var stoff som dei kunne spinne og veve sjølve her på Vestlandet. Dei vov også band og teppe av desse materiala. Det er funne band vovne av gulltråd på Bryggen i Bergen.