Råstoff
- skinn, hud, lær, pels
- pergament og papir
- horn og bein
- kleber
- treverk - og om primstaven
- meir om primstaven
- stoff

Reiskap
Våpen
Smykke
- ringar
- pilgrimsmerke

Anna utstyr
- keramikk
- miniatyrkrukker
- musikkinstrument og song
- legenda om St.Sunniva på Selje
- spel
- teljepinnar og runepinnar
Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Pilegrimsmerke

I mellomalderen drog dei på pilegrimsferder til stader som var heilage. Mange drog til Nidaros til grava etter Olav den Heilage. Andre drog til Odense til grava til Knud den heilage eller til Vadstena til den heilage Birgitta si grav.

Som teikn på at dei verkeleg hadde vore på desse plassane fekk dei eit smykke som dei kunne bære på seg. Merka var oftast laga av bly eller tinn.

pilegrimsmerke