Kva er arkeologi?
Ikkje ta noko med deg!
Tidstavle.
Arkeologen i arbeid:
Registrering og forundersøking
Utgraving.
Teikning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkjefølgja til jordlaga.
Typologi, eller om likskap mellom gjenstandar.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst.
Teknologi
Båten

Teikning og fotografering.

Det er viktig å ta godt vare på alle opplysingar frå ei utgraving. Ein kan ikkje gå attende til staden for å finne ut meir etterpå, for då er jo alt grave vekk. Derfor vert det brukt mykje tid på å teikne alt ein ser og å ta bilete av det. Det vert teikna og fotografert ute i felt og inne på museet.