Kva er arkeologi?
Ikkje ta noko med deg!
Tidstavle.
Arkeologen i arbeid:
Registrering og forundersøking
Utgraving.
Teikning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkjefølgja til jordlaga.
Typologi, eller om likskap mellom gjenstandar.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst.
Teknologi
Båten

Typologi , eller om likeskap mellom gjenstandar.

Ting endrar seg gjennom tida. Eit sverd frå børjinga av bronsealder er ulikt eit sverd frå slutten av bronsealder. Typologi er eit fint ord for dette. Det tyder "læra om likskap mellom gjenstandar"

Arkeologane bruker denne metoden til å finne ut kva for eit sverd som er eldst og kva for eit sverd som er yngst.