Kva er arkeologi?
Ikkje ta noko med deg!
Tidstavle.
Arkeologen i arbeid:
Registrering og forundersøking
Utgraving.
Teikning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkjefølgja til jordlaga.
Typologi, eller om likskap mellom gjenstandar.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst.
Teknologi
Båten

Båten.

Båten har alltid vore viktig her på Vestlandet. Langsmed kysten vår er det mange øyer og nes som det er vanskeleg eller umogleg å kome til om du skal gå. Med ein båt sparer du mykje tid og kan nå fram til plasser som elles ikkje er tilgjengeleg for deg.