Jernbeslag på plogen
Gjødsling
Husdyra
Oppgåver

Kva levde dei av?

Jernbeslag på plogen

I vikingtida endra dei litt på plogen. Dei sette på ei slags hette av jern. Det gjorde at han vart sterkare og meir effektiv. Ein slik ser du her, og denne kjem frå Buskerud.