Auke i folketalet
Kva tyder "viking"?
Vikingskipa
Drap og plyndring
Marknadsplassar
Klede
Kongen
Norske vikingkongar og jarlar
Oppgåver

Menneske og samfunn - kva hende?

Auke i folketalet

Folketalet steig i vikingtida. Det vart etterkvart for mange folk. Arkeologane trur at måten dei løyste dette problemet på, var ulikt på Austlandet og Vestlandet.

Dei trur at på Austlandet vart nye område rydda og dyrka, og gardshus vart sette opp. På Vestlandet var det ikkje så mange fleire område att som kunne dyrkast. Derfor trur dei at folk herfrå reiste ut til andre land.