Våpen og krigerutstyr i vikingtid
- hjelmar og brynje
Smykker
Anna utstyr
- sølvskattar
- pengar
- vekter og lodd
- skriftlege kjelder
- utstyr
- glas
- spel
- trearbeid
- saumutsty
r
Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Smykke.

Smykka i vikingtid var store og flotte. Det kan hende me ville synes nokre av dei var altfor store og tunge dersom me skulle hatt dei på oss.