Våpen og krigerutstyr i vikingtid
- hjelmar og brynje
Smykker
Anna utstyr
- sølvskattar
- pengar
- vekter og lodd
- skriftlege kjelder
- utstyr
- glas
- spel
- trearbeid
- saumutsty
r
Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Sølvskattar

Dei store skattane frå denne tida er sølvskattar. Det er funne store samlingar av sølv bortgøymd i myrar og vatn, i urer og under steinar. Sølvet var gjerne forma til armringar, halssmykke, spiralar eller stenger.

Halsring Halsring Armring Armring