Våpen og krigerutstyr i vikingtid
- hjelmar og brynje
Smykker
Anna utstyr
- sølvskattar
- pengar
- vekter og lodd
- skriftlege kjelder
- utstyr
- glas
- spel
- trearbeid
- saumutsty
r
Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Vekter og lodd

Når dei skulle betale med hakkesølv eller ringar var det viktig å vite kor tungt sølvet var så dei ikkje betalte for mykje eller vart lurte. Til det hadde dei fine skålvekter og lodd, slike som desse. Lodda som vart funne på Evebø i Gloppen låg i ein liten pose av skinn.