Tru
Verda sett med vikingblikk
Gudeslektene
Torshammaren og andre amulettar
Jotnar, diser og alvar
Gudenamn
Hov
Då kristendomen kom
Kongemakta og kristendomen
Oppgåver

Tru.

Jotnar, diser og alvar

Verda i vikingtid bestod også av "urokråker". Jotnane prøvde å forstyrre verda som gudane hadde laga, medan disene hadde med kongar og dei som lagde lover å gjere. Alvane tilhøyrde underverdene og hadde med døden, graver og jorda å gjere.