Tru
Verda sett med vikingblikk
Gudeslektene
Torshammaren og andre amulettar
Jotnar, diser og alvar
Gudenamn
Hov
Då kristendomen kom
Kongemakta og kristendomen
Oppgåver

Tru.

Då kristendomen kom

Det tok lang tid å endre trua til folka i landet. I Noreg vart dei kjend med kristendomen allereie kring år 500, men dei vart ikkje kristne sjølve før tidlegast kring 900. Og først i år 1020 vart kristentrua nedfelt i lovane. Det tok altså til saman 520 år å kristne Noreg.