Jordbruk
Kvifor starta dei med dyrking?
Husdyr i yngre steinalder
Kva nytte hadde dei av husdyra?
Kvar kom husdyra frå?
Kva åt dei?
Om graut og brød
Tørka eple
Katten
Oppgåver

Kva levde dei av?

Kva nytte hadde dei av husdyra?

Først og fremst var det kjøttet, horna og huda som var nytta på dyra, men dei byrja raskt å bruke ull og mjølk også. Oksane vart dessutan brukte til trekkdyr. Oksar er mykje sterkare enn hestar sjølv om det ikkje går så fort med dei.