Jordbruk
Kvifor starta dei med dyrking?
Husdyr i yngre steinalder
Kva nytte hadde dei av husdyra?
Kvar kom husdyra frå?
Kva åt dei?
Om graut og brød
Tørka eple
Katten
Oppgåver

Kva levde dei av?

Tørka eple på Alvastra

På ein spesiell pålebuplass ved byen Alvastra i Sverige har arkeologane funne restar etter tørka eple. Epla vart delte i to på langs og deretter i mindre båtar. Eplekjernene vart ikkje tatt bort. Så tørka dei eplebitane på den flate steinen som låg over ilden i grua.

Epla var nokså små og sure; dei er kalla villeple. Men når dei vert varma og tørka smaker dei visst ikkje så verst, seier dei som har prøved det. I allefall er det sikkert at det var god mat å ha utover vinteren. Og tørka mat held seg jo lenge.