Korleis såg menneska ut?
Hjernekirurgar i steinalderen
Øtzi - mannen frå Alpane
Skinnarbeid
Klede i yngre steinalder
Båten
Oppgåver

Menneske og samfunn

Båten

I steinalder hadde dei båtar av tre eller skinn. Nokre av båtane var laga av uthola trestammer. Nokre hadde eit skjelett av tre og så var det trekt skinn utanpå. Andre igjen var samanbotte stokkar som såg ut som ein flåte. Alle desse båtane vart rodde med årer.

Båten har alltid vore viktig her på Vestlandet. Langsmed kysten vår er det mange øyer og nes som det er vanskeleg eller umogleg å kome til om du skal gå. Med ein båt sparer du mykje tid og kan nå fram til plasser som elles ikkje er tilgjengeleg for deg.