Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordruksredskaper

- skaftholøks og hakker
- ard
- sigdar.

Våpen i yngre steinalder

- dolkar
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket frå Herøy
- knappane på Bremangerlandet
- hengesmykket frå Herøy

Keramikk

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Siggjo

Når du sit på Ulrikens topp midt i Bergen by i godt vêr, då kan du sjå ein spiss fjelltopp langt sør i det fjerne. Det er Siggjo, det høgaste fjellet på øya Bømlo. På toppen av dette fjellet finst eit ryolittbrot frå steinalderen. Dette brotet har skaffa ryolitt til folk heilt nord til Oppdal i Sør-Trøndelag, til Nordmøre, Lista på Sørlandet og på Hardangervidda. Hugs på at dersom du besøkjer ryolittbrotet må du ikkje ta med deg noko der frå. Det er ikkje lov.

Siggjo på Bømlo

foto:David Simpson