Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordruksredskaper

- skaftholøks og hakker
- ard
- sigdar.

Våpen i yngre steinalder

- dolkar
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket frå Herøy
- knappane på Bremangerlandet
- hengesmykket frå Herøy

Keramikk

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Smykke i yngre steinalder

Dei hadde heilt sikkert smykke i yngre steinalder, men me har funne att svært lite. Kanskje laga dei smykka sine av tre, bein, tenner, horn, frø, fuglefjører eller anna materiale som vert fort øydelagt? Det som me har funne her på Vestlandet er knappar og hengesmykke av rav og skifer.

ravknappar frå Sventoji, Litauen