Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordruksredskaper

- skaftholøks og hakker
- ard
- sigdar.

Våpen i yngre steinalder

- dolkar
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket frå Herøy
- knappane på Bremangerlandet
- hengesmykket frå Herøy

Keramikk

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Knappane på Bremangerlandet

På Bremangerlandet i Nordfjord vart det funne rundt 80 runde knappar av rav. Dette funnet kan kanskje stamme frå ei grav. Kanskje er det slik at knappane ein gong var sydde fast på eit klede eller ei kappe og brukte som smykke til å pynte seg med.

ravknapper fra Sventoji, Litauen

Copyright: Litauens Nasjonalmuseum