6 lag med laminat

 

BARRIER

 

 

Dette er ein vernehanske !                     (Ein vernar seg sjølv

                                                                                              mot kjemikaliar !)

 

Kan nyttast på dei fleste kjemikaliar – med eit unnatak

ß

-        Halogenerte løysingsmiddel

 

 

Ulempa med hansken:

 - Hansken er vanskeleg i bruk

ß

Dårleg passform

Dårleg gripeemne

Dårleg komfort

 

Løysinga på problemet:

        - Nytta ein vanleg eingongshanske utanpå

                           ß

                   For oss vil dette seia Touch N Tuff

 

 

NB ! Nytt små storleikar ved bruk av Barrier