Norsk Kjemisk Selskap

Bergen Avdeling

Stiftet 1926

Tidligere formenn i NKS-Bergen

1934-1937: Kjemi ing. E. Paulson
1937-1939: Styrer Olav Notevarp
1939-1943: Dr. techn. Tor Lexow
1943-1944: Kjemi ing. Harald Weedon
1944-1947: Kjemi ing. Eirik Heen
1947-1949: Dipl. ing. Lars Espelid
1949-1952: Konsulent Sverre Hjort-Hansen
1952-1955: Dr. philos. Egil Alvsaker
1955-1957: Siv.ing. Rolf Vesterhus
1957-1959: Dipl. ing. E. Wormnes
1959-1962: Lektor Francis Wolff
1962-1965: Professor Karl Cross
1965-1967: Lab. sjef Anker Bache Osmundsen
1967-1969: Dr. philos. Leif Rein Njaa
1969-1970: Siv. ing. Bjørn Warloe
1970-1971: Dosent Asbjørn Hordvik
1971-1973: Lektor Erling Meisingseth
1973-1975: Siv. ing. Tor Notevarp
1975-1976: Amanuensis Einar Sletten
1976-1977: Siv. ing. Nils Urdahl
1977-1979: Dosent Georg Lambertsen
1979-1981: Universitetslektor Kjell Åse
1981-1983: Førsteamanuensis Otto Grahl-Nielsen
1983-1984: Lektor Terje Kleivdal
1984-1986: Lektor Rolf Vossgård
1986-1987: Professor Rolf Manne
1987-1989: Vernesjef Erik Vad
1989-1990: Ing. Paul Solberg
1990-1991: Lab. sjef Erik Rosenlund
1991-1993: Forsker Tanja Barth
1993-1995: Professor Jon Songstad
1995-1997: Avd. sjef Nils Telnæs
1997-1999: Cand. scient. Reidun A. Myklebust
1999-2000: Reidun Kleven, Statoil
2000-2001: Stipendiat Hans Henrik Øvrebø
2001-2003: Stipendiat Ole Heine Kvernenes
2003-2004: Førsteamanuensis Geir Førland
2004-2005: Stipendiat Bent Skaare Pedersen
2005-2006: Stipendiat Stig Valdersnes
2006-2007: Stipendiat Bjarte Holmelid
2007-2008: Stipendiat Magnus Jensen
2008-2009: Stipendiat Alf Holme
2009-2011: 1.amanuensis Bengt-Erik Haug
2011-2012: Stipendiat Marit Leiren
2012-2014: Inger Høstmark, Aibel AS