[Lenke til startside]

Arrangementer

 

06.11.09 Seminar
”It’s like doing SMS to Allah” Young Female Muslims Crafting a Religious Self in Berlin
IMER/UiB

24.-25.11.09: Research seminar and Doctoral Course
"Migration, theory and subaltern agency"
Roskilde University & Copenhagen Doctoral School in Cultural Studies

7.-8.12.09: Konferanse
"Asylsökande barns välfärd, hälsa och välbefinnande"
GRACE, Stockholm

10.12.09 Seminar Sekularismens ansikter i globalt perspektiv og statsfeminismens lokale fordringer
IMER/UiB

14.-15.01.10: Workshop
"Pakistani migration and transnationalism"
PRIO

25 - 29.01.10: Kurs
Flyktingskap, migration och hälsa 1 - 5 ECTS
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

4 - 6.08.10: Conference
Multi-religious societies- polarization, co-existence, indifference
University of Agder

27.05 - 3.06.10: Nordic Research Training Course Immigrant Integration and Social Theory - 8 ECTS
Nordic Migration Research

Kontakt:

Bjørn Enge Bertelsen
imer@global.uib.no
Tlf: 55 58 93 22

 

IMER nyhetsbrev

IMER nyhetsbrev informerer månedlig om aktiviteter, utlysninger og publikasjoner knyttet til IMER-relatert forskning.

 

Nordic Migration Research

Nettverk for migrasjonsforskere i Norden

 

 

Hva er Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning?

Norsk nettverk for migrasjonsforskning er et åpent forskernettverk som skal legge til rette for informasjonsutveksling for forskere og studenter på feltet.

Nettverket og denne hjemmesiden skal synliggjøre norsk forskning for alle interesserte, både nordiske og internasjonale forskere på migrasjonsfeltet, studenter, offentlig sektor, næringsliv og for alle andre som er interessert i forskning og kunnskapsutvikling på feltet migrasjon.

Vår viktigste felles informasjonskanal vil være gjennom denne internettsiden. Norsk nettverk for migrasjonsforskning er tilknyttet Nordic Migration Research som er en nordisk medlemsorganisasjon for forskere innen feltet. [ Mer om Nettverket ].

Hva skjer?

 

 

Seminar:

IMER/UiB

Sekularismens ansikter i globalt perspektiv og statsfeminismens lokale fordringer

Sekularisme er i løpet av de siste årene blitt et brennhett tema i Norge. Terrorangrep i Europa utført av radikale islamister, debatten om bruk av hijab i politiet, «stat-kirke-forliket» og den såkalte Rana-debatten, har ført til at mange nå stiller seg spørsmålet om hva sekularisme er om den har en fremtid i norske og europeiske samfunn.

Med utgangspunkt i boken Sekularismens Ansikter vil Sindre Bangstad introdusere ulike teoretiske tilnærminger til sekularisme som teori og praksis. Han vil også diskutere hvordan disse globale og komparative perspektivene kan bidra til å kaste lys over de pågående sekularismedebattene i Norge.

Temaer knyttet til kjønn og seksualitet i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn har vært spesielt sentrale i senere tids debatter, men det er også bestemte samfunnsmessige forutsetninger for å se disse temaene som de mest sentrale i debattene. Randi Gressgård og Christine M. Jacobsen tar utgangspunkt i den amerikanske statsviteren Wendy Brown sin problematisering av liberal sekularisme og hennes diskusjon av hvordan toleransebegrepet fungerer som en form for ”governmentality” i senere tids debatter om islam og homoseksualitet. 

  • Sindre Bangstad, Høgskolen i Oslo
  • Randi Gressgård, Senter for Kvinne- og kjønnsforskning, UiB
  • Christine Jacobsen, IMER/Unifob Global
  • Møteleder: Anne Sofie Roald, CMI
Tid: Torsdag 10.12.2009 , 10.00
Sted : Bergen Resourcecentre for International Development, Jekteviksbakken 31. See map

Mer informasjon

 

Call for sessions:

University of Agder

MULTI-RELIGIOUS SOCIETIES- POLARIZATION, CO-EXISTENCE, INDIFFERENCE

The 20th Nordic Conference in Sociology of Religion

Date: August 4 - 6, 2010 at University of Agder

The world, including the Nordic countries, is becoming increasingly muliti-religious in the sense that different religious and secular world-views co-exist. Sometimes they live "parallel lives", while in other instances we find intense forms of exchange and mutual influence between world-views. Sometimes different religious groups live in harmony, but there are also examples of tension and outright conflict. Conflicts over religion may dominate the whole society, or the majority of a society's population may be rather indifferent to these issues. In some instances social scientists and the media tend to see religion as a fundamental force in society, in other situations religion is seen as an epi-phenomen and a mere reflection of social, economic, ethnic or nationalistic forces.

In this conference, plenary speakers – and also, hopefully, papers presented – will shed light on the nature of multi-religious societies, and how such societies meet the challenges of religious plurality.

We invite you to present plans or ideas for paper sessions at the conference, and would like very much to have such suggestions before November 1, 2009.

[ Les mer ]


Ny bok:

Yearbook of Muslims in Europe

YEARBOOK OF MUSLIMS IN EUROPE

Edited by Jørgen S. Nielsen, Samim Akgönül, Ahmet Alibašic, Brigitte Maréchal, Christian Moe

Researchers, students, journalists, government and NGO officials, and officials of international organizations working with minorities, migration and Muslim communities inside and outside Europe.

The Yearbook of Muslims in Europe will provide an up-to-date account of the situation of Muslims in Europe. Covering 37 countries of western, central and south-eastern Europe, the Yearbook will consist of three sections and will be supported by additional material on a website. The first section presents a country-by-country summary of essential data with basic statistics with evaluations of their reliability, surveys of legal status and arrangements, organizations, etc. providing an annually up-dated reference resource. The second section will contain analysis and research articles on issues and themes of current relevance written by experts in the field. The final section will provide reviews of recently published books of significance.

The Yearbook will be an important source of reference for government and NGO officials, journalists, and policy makers as well as researchers.

[ Les mer ]

 

Ny bok:

Walking on uneven paths

"På kronglete veier. Barns transkulturelle erfaring ved innvandring til Europa på 2000-tallet"

av Rosella Ragazzi

 

Hva kan vi lære fra barn som krysser migrasjonens flytende grenseland i tid og rom?  Hvordan håndterer innvandrerbarn og deres foresatte utdanningssystemene i Europa i dag?  Hvordan er det å være fanget i et klasserom i storbyens fattigkvarter? Hvordan blir slike barn bindeledd mellom sine familier og utdanningsinstitusjonene?  Dette antropologiske studiet, som er basert  på en kulturelt refleksiv tilnærning til bruk av media i forskning og omfatter utsnitt fra etnografiske filmopptak,  belyser de transkulturelle erfaringer til innvandrerbarn mellom 6 og 13 år ved en detaljert analyse av koder, rytmer og praksiser i utdanningssystemene i Irland og Frankrike.  Barnas erfaringer er representert både gjennom film sekvenser (vedlagt DVD) og den skrevne teksten som beskriver deres syn på kulturelt mangfold, deres selvbiografiske beretninger og sosiale praksiser i familien og på skolen. Dette er erfaringer de har arbeidet seg gjennom, fra tiden før innvandring til dagens situasjon.  Filmen framhever innvandrerbarns følelsesliv og inviterer leseren/seeren til å engasjere seg i reisen på disse kronglete veiene.

[ Les mer ]