[Link to frontpage]

 

Events:


13-18.02.09: Konferanse
Her står det en veldig kort tekst. Lenken kan gå til en annen side, eller til et annet websted.

13-18.02.09: Konferanse
Her står det en veldig kort tekst. Lenken kan gå til en annen side, eller til et annet websted.

IMER i media: 

Kontakt:
Bjørn Enge Bertelsen Administativ koordinator, IMER/UiB
e-post: imer@global.uib.no
Tlf: 55 58 93 22

 

IMER newsletter

Denne kan brukes til korte sitater eller andre "profilerende" elementer.

 

Nordic Migration Research

lenke til deira sider

 

Hva er Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning?

Norsk nettverk for migrasjonsforskning er et åpent forskernettverk som skal legge til rette for informasjonsutveksling for forskere og studenter på feltet.

Nettverket og denne hjemmesiden skal synliggjøre norsk forskning for alle interesserte, både nordiske og internasjonale forskere på migrasjonsfeltet, studenter, offentlig sektor, næringsliv og for alle andre som er interessert i forskning og kunnskapsutvikling på feltet migrasjon.

Vår viktigste felles informasjonskanal vil være gjennom denne internettsiden. Norsk nettverk for migrasjonsforskning er tilknyttet Nordic Migration Research som er en nordisk medlemsorganisasjon for forskere innen feltet. [ Mer om Nettverket ].

Hva skjer?

Pressemeding

Bergensforskere starter Europeisk nettverk på hormonforskning finanisert av EU
[Norwegian] 16-18 april 2008 skal en rekke forskere samles i Bergen og Hardanger for å planlegge arbeidet med forskningsprosjektet Euradrenal. I prosjektet vil en studere både årsaker, utbredelse og behandling av sviktende binyrefunksjon, en sykdom som også kalles Addisons sykdom er. [ Les mer.. ]


Overskrift og lenke

Seminar: William Shakespeare er kjent både for sine 37 skuespill og sine 154 sonetter. I sin samtid var han kanskje aller mest kjent for sonettene, selv om det er skuespillene som i historiens løp har skjenket ham hans verdensberømte ettermæle. Hans dramatiske verk kan deles inn i fire perioder. I perioden 1589 til cirka 1594 skrev han historiske skuespill med stoff tatt fra Englands historie. Shakespeare skrev i denne perioden både komiske og tragiske stykker som var preget av hans mesterlige stil og komposisjon.


Overskrift og lenke

Workshop: Lite dokumentasjon vedrørende Shakespeares privatliv finnes. Det har derfor blitt spekulert i hans seksualitet, religiøse overbevisninger og om hvorvidt verkene som ble tilskrevet ham var skrevet av andre.