[Lenke til startside]

Høgskolen i Lillehammer

Avdeling for tv-produksjon og filmvitenskap


Eva Bakøy er 1. amanuensis i film- og fjernsynsvitenskap og har vært ansatt ved Høgskolen i Lillehammer siden 1991, nærmere bestemt Avdeling for tv-produksjon og filmvitenskap. Hun har en dr. philos. grad fra NTNU om norsk barnetv på 60- og 70-tallet. Senere har jeg beskjeftiget meg med nyere programformer på fjernsynet, og er i dag opptatt av relasjonen mellom film, fjernsyn og migrasjon. Bakøy har nylig avsluttet et prosjekt om innvandrerkvinners forhold til fjernsynet basert på intervjuer med 10 førstegenerasjons innvandrerkvinner bosatt i Norge, og er i dag i gang med et prosjekt om den norske diasporafilmen – det vil si norskproduserte filmer som har en tydelig innvandrertematikk.

 

Les mer om Høgskolen i Lillehammer på deres hjemmesider.