[Lenke til startside]

Høgskolen i Oslo

Avdeling for Samfunnsfag


SOSIALFORSK er en integrert del av Avdeling for samfunnsfag (SAM) ved Høgskolen i Oslo (HiO). Avdelingen er bredt faglig sammensatt, den har bachelorgrader i sosialt arbeid, barnevernspedagogikk, velferdsfag, offentlig styring og økonomi. Avdelingen har tilbud om flere mastergrader: Master i sosialt arbeid, Master i International Social Welfare and Health Policy, Master i styring og ledelse og Master i økonomi og administrasjon.

Det er et nært samarbeid mellom Sosialforsk og flere av disse utdanningene ved avdelingen. Forskere ved Sosialforsk har omfattende undervisnings- og veiledningsoppgaver på master og bachelorutdanningene, og en rekke av undervisningspersonale ved utdanningene og masterstudenter er engasjert i forskningsprosjekter ved Sosialforsk.

I løpet av 2008 har 30 personer har vært ansatt ved SOSIALFORSK. Av dem har 11 førstekompetanse, hvorav 4 med professorkompetanse, 8 har ph.d.-stipend.

Siden etableringen i 1988 har SOSIALFORSK utviklet et solid forskningsmiljø på følgende områder.
· Tjenester ved sosialkontor og barnevern
· Velferd, levekår og arbeidsløshet
· Frivillighet, egenorganisering og selvhjelp
· Brukermedvirkning i offentlige tjenester
· Innvandring og det flerkulturelle samfunn
· Funksjonshemmede og funksjonshemmedes organisasjoner
· Barn, familie og hverdagsliv

 

Les mer om HiOs Avdeling for Samfunnsfag på deres hjemmesider.