[Lenke til startside]

 

ISFs IMER-gruppe har ansvar for to nettverk:

 

 

 

 

 

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Forskningsgruppe "Likestilling, inkludering, migrasjon"


Forskningsleder: Dr. polit. Mari Teigen

Forskningsgruppa favner et bredt felt av studier av sosial ulikhet og endring. Hovedsatsningsområdene er forskning om:

    -inkluderings- og integrasjonsproblematikk innenfor et fleretnisk og pluralistisk samfunn,
  • -internasjonal migrasjon
  • -kjønnsrelasjoner og likestillingspolitikk

Vårt mål er å være i forskningsfronten på studier av et stadig mer heterogent/diversifisert samfunn, med særlig vekt på spenningsflatene mellom nasjonale og internasjonale forhold. Dette vil vi oppnå gjennom å satse på forskningsprosjekter og forskningssamarbeid, som kombinerer grunnforskningsambisjoner med anvendte problemstillinger.

Sentrale tema er:

  • -Velferdsstat og velferdspolitikk: Politikkutvikling, inkludering, deltakelse.
  • -Migrasjonsstrømmer og kontrollpolitikk: Internasjonalisering, regulering, opplevelse.
  • -Arbeidsliv og utdanning: Inkluderings- og ekskluderingsprosesser.
  • -Nye hushold-, familie- og samlivsrelasjoner: Klasse, kjønn, generasjon, minoritet/majoritet.
  • -Anti-diskriminerings- og likestillingspolitikk. Praksis, politikk og lovgivning.
  • -Demokrati- og rettighetsspørsmål: Medborgerskap, rettighetskonflikter, religion.

 

Les mer om ISF på deres hjemmesider.