[Lenke til startside]

NAKMI

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) er et tverrfaglig kompetansesenter som gjennom kunnskapsformidling, forskning, utviklingsarbeid og informasjonsutveksling nasjonalt og internasjonalt skal arbeide for å fremme kunnskap om somatisk så vel som psykisk helse og omsorg for mennesker med minoritetsbakgrunn. Med minoriteter menes i denne sammenheng innvandrere og andre etniske minoriteter.

NAKMIs forskning tar utgangspunkt i paraplyprosjektet The Public Gaze of Medicine: Minorities and Health Care. Av de fem viktigste temaer innenfor fagfeltet minoritetshelse - Levekår/sosiale helsedeterminanter, Helsetilstanden hos minoritetsbefolkninger, Rettigheter til helsetjenester, Tilgang til helsetjenester og Kvalitet på helsetjenester - er hovedfokus i NAKMIs forskningsprosjekter særlig på de to siste temaområder, Tilgang og Kvalitet, med konsultasjon, kommunikasjon og konseptualisering som sentrale studiefelt.

Mål for NAKMIs forskning er å påvirke praksis; bedre kvaliteten på helsetilbudet gjennom å forbedre tilgangen til helsetjenestene for migrant-minoriteter, øke kunnskapen om det norske helsevesenet i innvandrerbefolkninger samt styrke pasient-helsepersonell-forholdet.

Les mer om NAKMI på deres hjemmesider.