[Lenke til startside]

NIBR

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt organisert som en frittstående stiftelse. Instituttet er Norges fremste, og et av Europas ledende, fagmiljø for by- og regionforskning. NIBR kombinerer kompetanse på tvers av fag-  og disiplingrenser i forskningsprosjekter for oppdragsgivere i offentlig og privat sektor nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har prosjekter innenfor programforskningen i Norges forskningsråd og deltar i og leder internasjonale forskningsprogrammer, bl.a. i regi av EU.

Migrasjons- og integreringsforskning er et flerfaglig forskningsfelt som involverer mer enn 20 forskere og alle avdelinger ved NIBR. Feltet utgjør hovedtema eller inngår som deltema i stadig flere av instituttets prosjekter. Vi forsker både på betingelser for migranter og etterkommeres tilpasning i det norske samfunnet og på internasjonale migrasjonsprosesser. Instituttets område-  og landkompetanse omfatter i særlig grad Øst-Europa og landene i det tidligere Sovjetunionen, Sør- og Sør-Øst Asia, Sør- og Øst-Afrika og Latin-Amerika. Instituttets flerfaglige kjernekompetanse innenfor by- og regionforskning er særlig rettet mot:

-Etniske minoriteter og offentlige tjenester
-Politikkutforming og -iverksetting overfor minoriteter
-Endringer i det norske samfunnet som følge av innvandring og økt kulturelt mangfold
-Asylsøkeres livsbetingelser
-Transnasjonale nettverk, migrasjon og forholdet mellom sender- og mottakerland
-Etniske minoriteter, boligmarked og multietniske bomiljø

Les mer om NIBR