[Lenke til startside]

NINA

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er et nasjonalt og internasjonalt forskningssenter som kanskje best er kjent som et senter med bred kompetanse innen naturfagene, men som også har et voksende samfunnsfaglig miljø. Dette miljøet som blant annet omfatter antropologer, geografer og sosiologer, jobber anvendt i skjæringspunktet natur/samfunn. I tillegg til kulturstudier, studier av makt og motstand, deltakelse og ekskludering fra forvaltning og politikkutforming har miljøet også interesser innen migrasjonsfeltet gjennom fokus på innvandreres forhold til og bruk av natur.


Les mer om NINA på deres hjemmesider.