[Lenke til startside]

 

NTNU

Samforsk


Senter for innvandringsforskning og flyktningstudier er en del av Avdeling for mangfold og inkludering ved NTNU Samfunnsforskning i Trondheim. Forskningsmiljøet arbeider med spørsmål knyttet til inkludering og integrering i bred forstand. Målsettingen om inkludering og deltakelse omfatter alle - uansett bakgrunn, forutsetninger og funksjonsevne. Økt etnisk mangfold og en større bevissthet om de prosesser som bidrar til marginalisering og utestenging, er et viktig utgangspunkt for vår forskning og faglige aktivitet.

Avdelingen har sitt utspring i forskningsmiljøet ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU og arbeider i nært samarbeid med fagstaben der. Vår forskergruppe representerer en bred samfunnsvitenskapelig kompetanse og har medarbeidere med bakgrunn i sosiologi, helsevitenskap, sosialt arbeid, pedagogikk, sosialantropologi og filosofi.

Forskningsmiljøene har bred kompetanse på forhold som skaper og vedlikeholder ekskludering og diskriminering i samfunnet - og hva som skal til for å bygge ned slike barrierer. Gjennom en årrekke har fagmiljøet bidratt med forskning, publisering og annen formidling og gjennom dette bidratt til både politikkutviklingen og den samfunnsmessige debatten på feltet.

 

Les mer om NTNU og Samforsk på deres hjemmesider.