[Lenke til startside]

 

Oxford Research

Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap med ca. 40 medarbeidere hvorav 15 i Norge. De dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger. Oxford Research sitt spesialfelt er analyser og evalueringer innen nærings- og regionalutvikling, samt velferds- og utdanningspolitikk.

Selskapet har erfaring med evalueringer og analyser innen tverrgående temaer som forskning, utdanning, innovasjon, regionalutvikling, kompetanseutvikling, migrasjon og integrering.

Innenfor migrasjon og integrering har Oxford Research gjennomført flere prosjekter i løpet av de siste årene, innenfor temaer som innvandring av høyt spesialisert arbeidskraft, innvandring og krav til dokumenter og prosjekter relater til tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Les mer om Oxford Research på deres hjemmesider.