[Lenke til startside]

 

PRIO

Forskning på migrasjon og transnasjonalisme har pågått på PRIO i flere tiår. I 2006 ble migrasjon identifisert som et satsningsområde i perioden 2006-2009. Dette førte til etableringen av et ”migrasjonsteam”, samt en bevisst og aktiv utvikling av kompetanse på migrasjonsfeltet.

Migrasjonsforskere på PRIO fokuserer på teoretiske aspekter ved internasjonal migrasjon og transnasjonalisme, og måten disse fenomenene relaterer seg til fred og konflikt. Denne forskningen bidrar til å utvikle banebrytende forskningsmetoder, basert på en kombinasjon av kvalitative og kvantitative tilnærminger. Migrasjonsforskningen ved PRIO styrkes på grunn av tette bånd med andre forskningsmiljøer og institusjoner i Norge og i utlandet.

Migrasjon og transnasjonalisme er relevant for fredsforskning på mange vis:

  • Migrasjon er ofte en følge av væpnet konflikt.
  • Diaspora-grupper kan spille en viktig rolle i opprettholdelsen eller løsningen av konflikter
  • Løsningen av flyktningproblemer er ofte en viktig del av fredsprosesser.

I tillegg til dette er migrasjon i seg selv et konfliktfylt tema. Migrasjonspress og økt sikkerhetsfokus har bidratt til en militarisering av migrasjonskontroll. Det store antall immigranter som mister livet i et forsøk på å krysse en grense er et presserende humanitært problem.

Les mer om PRIO på deres hjemmesider.