[Lenke til startside]

Universitetet i Bergen

IMER/UiB

 

IMER/UiB, Internasjonal Migrasjon og Etniske Relasjoner ved Universitetet i Bergen, er et forskernettverk ved Universitetet i Bergen.

Nettverket fungerer som møtepunkt for forskere og PhD-studenter fra ulike fag, som arbeider med migrasjonsrelatert forsking. Målet for IMER/UiBs virksomhet er å bidra til forskningsbasert kunnskap om internasjonal migrasjon, og om konsekvenser av immigrasjon og emigrasjon for ulike samfunn. Nettverket arrangerer seminarer og PhD-kurs ved Universitetet i Bergen, og gir ut et månedlig nyhetsbrev, IMER newsletter, som informerer om aktiviteter og publikasjoner på feltet. IMER/UiB har også ansvaret for å drifte nettsidene til Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning.

Aktivitetene til IMER/UiB finansieres for det meste av Universitetet i Bergen og Norges Forskningsråd.

 

Les mer om IMER/UiB på deres hjemmesider.

Les mer om UiB på deres hjemmesider.