[Lenke til startside]

 

Universitetet i Stavanger

 

Les mer om UiS på deres hjemmesider.

 

Senter for atferdsforskning (Saf)


· Førsteamanuensis Hildegunn Fandrem jobber ved Senter for atferdsforskning (Saf), Universitetet i Stavanger. Hennes hovedarbeidsfelt er innvandrerungdom og sosiale og emosjonelle vansker. Hun veileder og holder forelesninger/kurs om minoritetsspråklige/innvandrere generelt og depressive symptomer, mobbing, aggressivitet, identitet og behov for tilhørighet hos innvandrerungdommer spesielt.

Foruten studenter på masternivå (Master i spesialpedagogikk v/UiS) og studenter på studie Videreutdanning i flerkulturell forståelse (v/UIS) er hovedmålgruppen grunnskolelærere. Senter for atferdsforskning er, foruten å være et institutt på UiS, også et nasjonalt kompetansesenter, hvilket muliggjør samarbeid med, og kurs for, samt veiledning i praksisfeltet.

 

Les mer om Senter for Adferdsforskning på deres hjemmesider.