[Lenke til startside]

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Undervisningstilbud i migrasjonsrelaterte tema ved HiSF:

 

* Flerkulturell forståelse 1 og 2

Studiet er eit deltidsstudium i to deler. Hver del går over to semester, og man kan velge en eller begge. Deler av studiet er nettbasert.

Flerkulturell forståelse del 1: Norge – et flerkulturelt samfunn? 15 stp.
Flerkulturell forståelse del 2: Språkopplæring og fagopplæring på andrespråket. 15 stp.