[Lenke til startside]

PRIO

Migrasjonsrelaterte utdanningsprogram knyttet til PRIO:

 

* Training for International Publication on Transnationalism and International Migration (TIP-TIM)

PRIO og Sussex Centre for Migration Research ved Universitetet i Sussex samarbeider om dette er et toårig program for doktorgradskandidater og yngre forskere (2008-2010) som fremmer publisering i internasjonale tidsskrifter. Programmet er finansiert av Norges forskningsråd.

 

* Migration and ethnicity

Migrasjonsteamet ved PRIO har etablert dette kurset, som inngår i mastergraden i International Studies ved Universitetet i Stellenbosch, Sør-Afrika. Undervisningen foregår som del av et semester i Oslo og er tilrettelagt av Bjørknes College.