[Lenke til startside]

Universitetet i Tromsø

Undervisningstilbud i migrasjonsrelaterte tema ved UiT:

 

• Institutt for sosiologi:

* SOS-1011 Politiske, kulturelle og økonomiske globaliseringsprosser

10 studiepoeng.

 

• Institutt for Historie:

* HIS-3015 Demografi og migrasjon 1800-1900. Norden, Europa og Nord-Amerika

10 studiepoeng.

 

• Institutt for planlegging og loksamfunnsforskning:

* SVF-8042 Strid om identitet, kultur og rettigheter. Endringer og utfordringer i den nordeuropeiske periferien.

5 studiepoeng.