[Lenke til startside]

Bøker

2010

*Halså, Beatrice og Anne Hellum (2010) Rettferdighet. Oslo: Universitetsforlaget.

 

2009

* Engebritsen, A.I. & Fuglerud, Ø. (2009) Kultur og generasjon. Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge. Oslo: Universitetsforlaget

* Gulliksen, Øyvind T. & Cleven, Harry T. (eds) (2009) Norwegian-American essays 2008 : migration and memory. Oslo Ottestad : NAHA-Norway The Norwegian Emigrant Museum

* Ragazzi, Rosella (2009) Walking on Uneven Paths. The Transcultural Experience of Children entering Europe in the Years 2000. Peter Lang Publishing Group.

* Roald, Anne Sofie (2009) Muslimer i nya samhällen. Om individuella och kollektiva rättigheter. Göteborg: Daidalos.

* Harpviken, Kristian Berg (2009) Social Networks and Migration in Wartime Afghanistan. Hampshire: Palgrave Macmillan.

 

2008

* Andersson, Mette (2008): Flerfarget idrett: Nasjonalitet, migrasjon og minoritet. Oslo: Fagbokforlaget.

* Batalha, Luís & Jørgen Carling (red.) (2008): Transnational Archipelago. Perspectives on Cape Verdean Migration and Diaspora. Amsterdam: University of Amsterdam Press.

* Brochmann, Grete og Knut Kjeldstadli. (2008) A History of Immigration: The Case of Norway 900-2000. Oslo: Universitetsforlaget.

* Fangen, Katrine (2008): Identitet og praksis: Etnisitet, klasse og kjønn blant somaliere i Norge, Oslo: Gyldendal Akademisk

* James, Allison & Adrian James (red.) (2008): European Childhoods: Cultures, Politics and Childhoods in Europe. London, Palgrave Macmillan.

* Kielland, Anne (2008): Child Labor Migration in Benin; Incentive, Constraint or Agency? VDM Verlag.

* Sicakkan, Hakan G. (2008): Do Our Citizenship Requirements Impede the Protection of Political Asylum Seekers?: A Comparative Analysis of European Practices New York: Edwin Mellen Press.

 

2007

* Fuglerud, Ø. & Eriksen, T.H. (red.) . Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk  minoritetsforskning. Oslo: Pax

* Engebrigtsen, A.I. Exploring Gypsiness. Power, Exchange and Interdependence in a Transylvanian Village. New York: Berghahn Books

* Seeberg, M.L. Velferdsstaten møter verden: arbeidsplasser i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk

* Sicakkan, Hakan G. (2007): Asylum Beyond Citizenship Concerns. New York: Edwin Mellen Press.

* Sollund, R. Tatt for en annen. En feltstudie av relasjonen mellom etniske minoriteter og politiet. Oslo: Gyldendal akademisk

* Takle, M. German Policy on Immigration - from Ethnos to Demos? Frankfurt am Main: Peter Lang

* Aase, Thor Halvdan, R. Chaudhary, O.R. Vetaas, B. P. Subedi (red): Local Effects of Global Changes in the Himalayas: Manang, Nepal. Kathmandu: Tribhuvan University Press

 

2006

* Fangen, Katrine, Ivar Frønes og Sharam Alghasi (2006): Mellom to kulturer, Gyldendal Akademisk

* Gupta, Ram (2006): Being a Hindu in Oslo : youth, change, and continuity, Oslo: Novus

* Horst, Cindy (2006): Transnational Nomads: How Somalis Cope with Refugee Life in the Dadaab Camps of Kenya. Oxford, New York: Berghahn Books.

* Lithman, Yngve og Hakan G. Sicakkan (2006): What Happens When the Society is Diverse. Exploring Multidimensional Identities. New York: The Edwin Mellen Press Editor

 

2005

* Andersson, Mette (2005): Urban Multi-Culture in Norway: Identity Formation among Immigrant Youth. New York: New York: Edwin Mellen Press.

* Boswell, Christina og Meng-Hsuan Chou og Julie Smith (2005): Reconciling Demand for Labour Migration with Public Concerns about Immigration: the Cases of Germany and the UK. London: The Anglo-German Foundation

*Danielsen, K. (red.) Neste stopp Nordpolen. Nye nordmenn - egne stemmer. Stamsund: Orkana forlag

* Gressgård, Randi (2005): Fra identitet til forskjell. Oslo: Scandinavian Academic Press / Spartacus.

* Lithman, Yngve og Hakan G. Sicakkan (2005): Changing the Basis of Citizenship in the Modern State. Political Theory and the Politics of Diversity. New York: The Edwin Mellen Press

* Lithman, Yngve G., Ove Särnhede og Mette Andersson (2005): Youth, Otherness, and the Plural City: Modes of Belonging and Social Life. Gothenburg: Daidalos.

 

2004

Sollund, R. Rammer, rom og mobilitet. Innvandrerkvinners arbeidsliv. Institutt for samfunnsforskning: Thesis. Oslo: Unipax

*Fuglerud, Ø. (red.) . Andre bilder av "de andre". Oslo: Pax Forlag

 

2003

* Lithman, Yngve og Hakan G. Sicakkan (2003): Diversity and Citizenship: The European Union, Citizens, Minorities, and Migrants. Bergen: Bric.

*Moen, B. Usynlige eldre. Tiltak for mennesker med funksjonshemming fra minoritetsetnisk gruppe. Rapport fra Funksjonshemming og Aldring. Oslo: Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens

 

2002

* Jacobsen, Christine (2002) : Tilhørighetens mange former. Unge muslimer i Norge. Pax: Oslo.

* Aase, Thor Halvdan (red) (2002): Tournaments of Power. Honor and Revenge in the contemporary world. Ashgate Publications, Aldershot UK

 

2001

*Fuglerud, Ø. Migrasjonsforståelse - flytteprosesser, rasisme og globalisering. Oslo: Universitetsforlaget

 

2000

*Hvinden, B. (red.) Romanifolket og det norske samfunnet. Bergen: Fagbokforlaget