[Lenke til startside]

PhD-avhandlinger

 

2009

* Ellingsen, Anne (2009) Music and Ethnic Integration in Norwegian State Policies. PhD-avhandling. Universitet i Oslo.

* Fandrem, Hildegunn (2009): Psychological and sociocultural adaptation among adolescents in Norway with immigrant backgrounds. A study of depressive symptoms and bullying. PhD-avhandling. Universitetet i Stavanger.

* Hartmann, Margrete (2009) Acculturation and Adjustment of Immigrant Adolsescents in Norway: Focus on belonging and Performing in School. PhD-avhandling. Santa Barbara, CA: University of California.

 

2008

* Aure, Marit (2008): Arbeidsmigrasjon fra Teriberka til Båtsfjord 1999- 2002, Universitetet i Tromsø

* Moen, B. (2008). "Tilhørighetens balanse. Norsk-pakistanske kvinners hverdagsliv i
transnasjonale familier."
Doktorgradsavhandling ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

* Vinogradov, E. (2008): Immigrant entrepreneurship in Norway. Bodø: Handelshøgskolen i Bodø.

 

 

2007

* Vassenden, A. (2007): Flerkulturelle forståelsesformer. En studie av majoritetsnordmenn i multietniske boligområder, Universitetet i Oslo

* Susanne Søholt (2007): Gjennom nåløyet – en sammenligning av tilpasninger til boligmarkedet blant hushold av pakistansk, tamilsk og somalisk bakgrunn, Oslo 1970 – 2003.
Institutt for statsvitenskap. Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Fulltekst

 

2006

* Harpviken, Kristian Berg (2006): Networks in Transition: Wartime Migration in Afghanistan, Universitetet i Oslo. Les et sammendrag av avhandlingen her.

* Jacobsen, Christine (2006): Staying on the Straight Path: Religious Identities and Practices among Young Muslims in Norway. Universitetet i Bergen.

 

2005

* Moshuus, G.H. (2005). Young immigrants of heroin: an ethnography of Oslo´s street worlds. Dissertation: Institute of Anthropology, University of Oslo

* Takle, M. (2005). Changes in German policy on immigration: from ethnos to demos?
Dissertation: Department of Political Science, University of Oslo

 

2004

* Hidle, Knut (2004): Migrasjon og stedsmyte. Sted, migrasjonserfaringer og romlige forståelser i Kristiansand, Universitetet i Bergen.

 

 

2003

* Gressgård, Randi (2003): Dilemmaet mellom likeverdighet og særegenhet som ramme for flerkulturell dialog, Universitetet i Bergen

* Seeberg, M.L. (2003). Dealing with Difference: Two classrooms, two countries. A comparative study of Norwegian and Dutch processes of alterity and identity, drawn from three points of view. Doktorgradsavhandling ved Institutt for Sosialantropologi , Universitetet i Bergen.  

* Øia, T. (2003). Innvandrerungdom – kultur, identitet og marginalisering. Dr.philos.-avhandling, Universitetet i Oslo

 

 

2002

* Ellingsen, W. (2002):  The Appropriation of Place. Ethnic Territories in Kathmandu, Nepal, Universitet i Bergen

 

2001

* Engebrigtsen, A. (2001). Exploring gypsiness: power, exchange and interdependence in a Transylvanian village. Doktorgradsavhandling ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

 

2000

* Andersson, Mette (2000):"All five fingers are not the same": identity work among ethnic minority youth in an urban Norwegian context. Universitetet i Bergen.