[Lenke til startside]

Nyheter


Conference:

 

First Generation nationals. Structural trajectories, mobilisation and social imaginaries

The University of Bergen, through its Department of Sociology, and in collaboration with IMER/UiB, is organizing a joint conference and PhD course around the theme of  First Generation Nationals September 27-30, 2010. This event, focussed on “First Generation Nationals,” will attempt to elucidate several issues of major importance with respect to understanding the diversity of our societies, and many of these are also of significant political importance. The conference will draw together researchers and scholars from across the Nordic countries and beyond. For PhD students within the humanities and social sciences, the course component of the conference will be constituted by workshop sessions dedicated to different themes. Participating PhD students that after submitting a post-conference paper get their work accepted, will be awarded 10 credits.

Time: 27-30 September 2010.

Venue: University of Bergen

For more information, see the PhD course's and conference's website here

 

 

Conference:

IMER/UiB

Sikhs in Europe: Migration, Identity and translocal practises

The Centre for Theology and Religious Studies at Lund University is organizing a conference on the Sikhs in Europe. The aim is to gather leading scholars in the multi-disciplinary field of Sikh studies and discuss current research projects focusing on patterns of migration, identity formations, self-representations, transmission of traditions and translocal practices among Sikhs in different parts of Europe. While two conference days are dedicated to presentation and peer-review of papers by the members of the academic network Sikhs-in-Europe, the third conference day is a workshop for Ph.D. students from different European universities. The conference is public and open to students and researchers in all disciplines.

Time: 16-18 June 2010

Venue: Centre for Theology and Religious Studies, Lund University, Allhelgona Kyrkogata 8, Lund, Sweden

For more information, please contact the conference convener at: Kristina.Myrvold@teol.lu.se

 

 

 

CMI/UiB

Velferd, arbeidsliv, migrasjon: Programplan og utlysning

 


200 millioner kroner til forskerprosjekter innenfor velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Forskning om velferdssamfunnets økonomiske, sosiale og normative bærekraft, med inklusjon og eksklusjon som sentrale perspektiver.

Søknadsfrist: 17. februar 2010 13:00 CET

Les mer

 

Call for papers:

CMI/UiB

International Conference on Climate Change and Human Mobility


Time: 12-14 April 2010
Venue: University of Copenhagen

With the current trends of climate change, new patterns of regional migration emerge in terms of a forced flight from flooded or dried up environments, and in terms of active, adaptive strategies. Clearly, whatever the cause of global climate change, the balance between the regions of the world, and between different groups of people within regions becomes destabilised. It is thus expedient to investigate the practices and wider implications of human mobility in recognition of the fact that environmental change has become a truly global issue. On the whole, the human and social sciences face a major conceptual challenge in scaling their object of study.

Papers that address one of the following session themes are invited:


- Environmental change and human migration: Conceptual and political
challenges. Keynote speaker: James Morrissey

- Social and environmental histories: Lessons of intertwinement.
Keynote speaker: Carole Crumley

- Societies on the move: Responses to new waterscapes.
Keynote speaker: Jon Barnett

- Representations of movements: Near or distant sites of attraction.
Keynote speaker: Ben Orlove

 

More information

Ny bok:

Yearbook of Muslims in Europe

YEARBOOK OF MUSLIMS IN EUROPE

Edited by Jørgen S. Nielsen, Samim Akgönül, Ahmet Alibašic, Brigitte Maréchal, Christian Moe

Researchers, students, journalists, government and NGO officials, and officials of international organizations working with minorities, migration and Muslim communities inside and outside Europe.

The Yearbook of Muslims in Europe will provide an up-to-date account of the situation of Muslims in Europe. Covering 37 countries of western, central and south-eastern Europe, the Yearbook will consist of three sections and will be supported by additional material on a website. The first section presents a country-by-country summary of essential data with basic statistics with evaluations of their reliability, surveys of legal status and arrangements, organizations, etc. providing an annually up-dated reference resource. The second section will contain analysis and research articles on issues and themes of current relevance written by experts in the field. The final section will provide reviews of recently published books of significance.

The Yearbook will be an important source of reference for government and NGO officials, journalists, and policy makers as well as researchers.

[ Les mer ]

Ny bok:

Walking on uneven paths

"På kronglete veier. Barns transkulturelle erfaring ved innvandring til Europa på 2000-tallet"

av Rosella Ragazzi

 

Hva kan vi lære fra barn som krysser migrasjonens flytende grenseland i tid og rom?  Hvordan håndterer innvandrerbarn og deres foresatte utdanningssystemene i Europa i dag?  Hvordan er det å være fanget i et klasserom i storbyens fattigkvarter? Hvordan blir slike barn bindeledd mellom sine familier og utdanningsinstitusjonene?  Dette antropologiske studiet, som er basert  på en kulturelt refleksiv tilnærning til bruk av media i forskning og omfatter utsnitt fra etnografiske filmopptak,  belyser de transkulturelle erfaringer til innvandrerbarn mellom 6 og 13 år ved en detaljert analyse av koder, rytmer og praksiser i utdanningssystemene i Irland og Frankrike.  Barnas erfaringer er representert både gjennom film sekvenser (vedlagt DVD) og den skrevne teksten som beskriver deres syn på kulturelt mangfold, deres selvbiografiske beretninger og sosiale praksiser i familien og på skolen. Dette er erfaringer de har arbeidet seg gjennom, fra tiden før innvandring til dagens situasjon.  Filmen framhever innvandrerbarns følelsesliv og inviterer leseren/seeren til å engasjere seg i reisen på disse kronglete veiene.

[ Les mer ]

 

Ny bok:

Eksil og Livsløp

Eksil og Livsløp

av Berit Berg og Kirsten Lauritsen

Boka handler om eksilets mange stoppesteder: Forfølgelsen, flukten, asylsøknaden og eksilet. Hva skjer når eksilet går over fra å være noe midlertidig til noe permanent? Hvor lenge er man flyktning, og hvordan definerer neste generasjon sin situasjon? Er de første generasjons nordmenn, eller tenker de på seg selv som etterkommere av flyktninger? Er kategoriene for trange til å gi rom for bindestreksnordmenn? Og hva vil det egentlig si å være norsk? [ Les mer ]

 

Ny bok:

Social Networks and Migration in Wartime Afghanistan

Social Networks and Migration in Wartime Afghanistan

av Kristian Berg Harpviken

Med utganspunkt i feltarbeid fra Heart-området i Afganistan, tar denne boken for seg migrasjonsmønstre i krigstid. Harpviken introduserer et analytisk rammeverk for å forstå hvilken rolle sosiale nettverk spiller i måten mennesker forholder seg til krig og katastrofer, ved mobilisering og opprettholdelse av materielle ressurser, i sikkerhetsspørsmål og for å skaffe seg informasjon.

[ Les mer ]