•  

Kjære psykologistudent!

 

Å skrive eksamensbesvarelser forutsetter at man behersker skrivesjangeren akademisk skriving. For denne skrivesjangeren finnes det ”generelle retningslinjer” og noen som er mer spesifikke for hvert fag. Dette nettestedet er laget for å gi deg en opplæring i akademisk skriving for psykologifaget. Her vil du finne fem ulike moduler:

  1. Akademisk skriving: Her gis generelle retningslinjer for hvordan en akademisk tekst bør skrives.
  2. Psykologiske tekster: Gir en mer fagspesifikk introduksjon til akademisk skriving for psykologi
  3. Typiske feil: Her vises typiske feil som ofte gjøres når man skriver psykologfaglige tekster – og tips om hvordan disse kan unngås.
  4. Besvarelser: Under denne linken finner du tidligere eksamensbesvarelser som har oppnådd karakteren A på kursene ex.fac, PSYK100, PSYK101 og PSYK102. (NB! Selv om alle besvarelsene har fått god karakter betyr det ikke at de er perfekte og uten feil).
  5. Læring og studieteknikk: Denne modulen gir en kort innføring vitenskapelige baserte prinsipper for god studieteknikk. Følges disse vil man lettere kunne gjengi fagstoff til eksamen.
  6. Mestring av prestasjonsangst: Modulen gir en innføring hvordan du gjennom øving og mental trening kan mestre prestasjonsangst

Disse nettsidene er utviklet av:
Professor, dr. psychol, Ståle Pallesen, Det psykologiske fakultet
Professor, dr. philos, Svein Larsen, Det psykologiske fakultet
Førsteamanuensis, dr. art, Kjersti Breivega, Det historisk-filosofiske fakultet
Førsteamanuensis, dr. psychol, Bjørn Wormnes, Det psykologiske fakultet
Postdoktor, dr. psychol, Elisabeth Norman, Det psykologiske fakultet
Stipendiat,cand. psychol, Ane Wilhelmsen, Det medisinsk-odontologiske fakultetet

 
[University of Bergen) Institutt for samfunnspsykologi
Christiesgt. 12, 5015 Bergen
Telefon: 0047 55 58 31 90 , Email: Arne Magnus Morken