Akademisk skriving

Modul 2: Å skrive psykologiske tekster - eksamensoppgaver
Fag og skriving om fag

Nå har du gått igjennom Modul 1, hvor det ble lagt vekt på de generelle prinsippene for akademisk skriving. Kanskje du syns det virker svært vanskelig å skrive akademisk, å skrive faglige tekster? Men det å skrive om vitenskapelige tema er ikke så vanskelig som mange tror. I virkeligheten er slik skriving svært regelstyrt og derfor kanskje lettere enn å skrive vanlig prosa (fortellinger, noveller eller romaner), eller lyrikk for den sakens skyld. Akademisk skriving handler om å lære noen regler, og å følge disse reglene når man skriver – og selvsagt at man har noe å skrive om.

Å skrive fagtekster har altså noenlunde klare regler for hvordan man kan og bør skrive, og det å lære disse reglene er ikke så veldig vanskelig. I Modul 1 lærte du at dette i prinsippet handler om at akademisk stil typisk er preget av ortografisk og begrepsmessig presisjon, tilbakeholdenhet og saklighet.

Men det å skrive om psykologi handler i tillegg selvsagt også om å ha kjennskap til psykologifaget. For studenter på innføringsnivå og på bachleor nivå er den store utfordringen derfor egentlig to-delt;

For det første bør studenten tilegne seg det faglige stoffet. For det andre bør studenten lære seg reglene for akademisk skriving og for akademisk argumentasjon.. Noen gode og veldokumenterte prinsipper for effektiv innlæring finner du ved å følge denne linken .

I denne modulen skal vi gjøre et nytt steg inn i temaet ”å skrive psykologi”. Vi vektlegger først og fremst skriving av eksamensbesvarelser i psykologi, selv om prinsippene er nokså generelle for mange typer av fagtekster innenfor psykologien.

For psykologiske fagtekster er det utarbeidet egne retningslinjer og normer som brukes i de fleste tidskrifter i psykologi, og i mange andre tidskrifter. Disse normene kalles APA-standarden (American Psychological Association, 2004), og de oppgraderes og justeres jevnlig.

 
 
[University of Bergen) Institutt for samfunnspsykologi
Christiesgt. 12, 5015 Bergen
Telefon: 0047 55 58 31 90 , Email: Arne Magnus Morken