Typiske feil

Mudul 3: Eksempler på typiske feil og mangler ved besvarelser

Denne modulen inneholder eksempler på typiske feil/uheldige formuleringer som ofte finnes i eksamensbesvarelser. Til hvert eksempel er det knyttet en kommentar som forteller hvorfor formuleringen er feil/uheldig. Et bedre alternativ er også vist i de fleste tilfeller.

 
[University of Bergen) Institutt for samfunnspsykologi
Christiesgt. 12, 5015 Bergen
Telefon: 0047 55 58 31 90 , Email: Arne Magnus Morken