Tidligere gode eksamensbesvarelser

Exfac, høsten 2006:

PSYKOLOGIENS HISTORIE

PSYKOLOGIENS VITENSKAPSTEORI


Exfac, våren 2006:

PSYKOLOGIENS HISTORIE

 • Oppgave 1:Gjør rede for det ubevisste og behandlingen av mentale lidelser i et historisk perspektiv.
  [Eksempel 1]

 • Oppgave 2: Gjer greie for utviklinga av psykologien som empirisk vitskap på slutten av 1800 talet.
  [Eksempel 1]

 • Oppgave 3: Hva menes med den kognitive revolusjonen?
  [Eksempel 1]
  [Eksempel 2]

PSYKOLOGIENS VITENSKAPSTEORI

 • Oppgave 1: Hva er en operasjonell definisjon, og hvorfor er det nødvendig med operasjonelle definisjoner i vitenskapen?
  [Eksempel 1]

 • Oppgave 2: Kva kjenneteiknar den eksperimentelle metoden, og kva for føremoner og ulemper har den?
  [Eksempel 1]
Exfac, høsten 2005:
  PSYKOLOGIENS HISTORIE
 • Oppgave 1: Gi et historisk perspektiv på bruken av dyr i psykologisk forskning
  [Eksempel 1]
 • Oppgave 2: Gjør rede for utviklingen av den anvendte psykologien.
  [Eksempel 1]
  [Eksempel 2]
 • Oppgave 3: Beskriv de ulike modellene for psykologisk forskning som
  eksisterte i Tyskland, Frankrike og USA rundt århundreskifte.
  [Eksempel 1]

  PSYKOLOGIENS VITENSKAPSTEORI
 • Oppgave 1: Hva menes med at en teori eller et utsagn kan testes (”testable theory”),
  og hvorfor er ikke-testbare utsagn uinteressante for vitenskapen?
  [Eksempel 1]
 • Oppgave 2: Hva menes med påstanden ”vitenskapelig tenkning er basert på ideér
  om sammenlikning, kontroll og manipulering”?
  [Eksempel 1]
Exfac, våren 2005:
  PSYKOLOGIENS HISTORIE
 • Oppgave 1: Gjør rede for funksjonalismen.
  [Eksempel 1]
  [Eksempel 2]
 • Oppgave 2: Grei ut om Gestaltpsykologiens syn på persepsjon og tenkning.
  [Eksempel 1]
 • Oppgave 3: Gjør rede for ”det ubevisste” og behandlingen av mentale lidelser
  i et historisk perspektiv.
  [Eksempel 1]

  PSYKOLOGIENS VITENSKAPSTEORI
 • Oppgave 1: Hvorfor bør man være forsiktig med å trekke slutninger om
  årsak fra korrelasjonsdata?
  [Eksempel 1]
  [Eksempel 2]
Exfac, høsten 2004:
  PSYKOLOGIENS HISTORIE
 • Oppgave 1: Hvordan påvirket Watsons program psykologiens utvikling?
  [Eksempel 1]
 • Oppgave 2: Gjør rede for fremveksten av psykologi som egen vitenskapelig
  disiplin på 1800-tallet
  [Eksempel 1]
  [Eksempel 2]
 • Oppgave 3: Gjør rede for utviklingen av den anvendte psykologien
  [Eksempel 1]

  PSYKOLOGIENS VITENSKAPSTEORI
 • Oppgave 1 : Hvordan er falsifikasjon og verifikasjon forskjellige fra hverandre?
  [Eksempel 1]
 • Oppgave 2: Hva er en ”case-study” og hvorfor er forskere ofte forsiktige med
  feste for stor tillit til resultater fra ”case-studies”?
  [Eksempel 1]

 

 

 

[Se video]

[University of Bergen) Institutt for samfunnspsykologi
Christiesgt. 12, 5015 Bergen
Telefon: 0047 55 58 31 90 , Email: Arne Magnus Morken