Mestring av prestasjonsangst


Mestring av prestasjonsangst handler om at du øver deg på og gir deg mental trening på fire viktige områder..

1) Dra nytte av avspenningstrening
2) Trene på og holde fokus mot oppgavene du skal utføre.
3) Før eksamen øve på å holde et mestringsfokus
4) Trening i positive affirmasjoner som et viktig prestasjonsforbedrende redskap.


 
[University of Bergen) Institutt for samfunnspsykologi
Christiesgt. 12, 5015 Bergen
Telefon: 0047 55 58 31 90 , Email: Arne Magnus Morken