Velkomen
Les om Nettverk for miljølære
Les om Den Kulturelle Skulesekken

Underskrift

Les om Nettverk for miljølære

Nettverk for miljølære har etablert ein eigen kulturbase der elevane sjølve kan legge til bilete og informasjon om kulturminne dei har besøkt. Denne basen er knytta direkte opp mot Reiseveska i dei tilfelle der kulturminnet er omtala i Reiseveska. Men i tillegg til våre kulturminne er det mogleg for elevane å legge inn informasjon om andre kulturminne. Framgangsmåten for innlegging står beskrevet her.