Velkommen
Les om Nettverk for miljølære

Les om Den Kulturelle Skolesekken

Underskrift

Les om Nettverk for miljølære

Nettverk for miljølære har etablert en egen kulturbase der elevene selv kan legge til bilder og informasjon om kulturminner de har besøkt. Denne basen er knyttet direkte opp mot Reiseveska i de tilfeller der kulturminnet er omtalt i Reiseveska. Men i tillegg til våre omtalet kulturminner er det mulig for elevene å legge inn informasjon om andre kulturminner. Fremgangsmåten for innleggelse står beskrevet her.