Tips til søk i databasane

Gamle arkiv er noe helt for seg selv. Her finner du mye rart!

Det betyr også at arkivene ikke er så lette å legge i database, for da skal jo blandt annet alle de samme ordene skrivest helt likt. Men vi vet alle at stedsnavn i Norge har endret seg mye på de årene som har gått siden arkivene våre ble opprettet. For at du likevel skal finne fram til de funnene du ønsker skal du her få noen tips om hvordan du kan lirke deg fram til godt resultat.

Du kan velge mellom tre databaser; fornminnebasen, gjenstandskatalogen og førhistoriske minne. Velg nå en av basene du vil lese tipsene for:

fornminnebasen
gjenstandskatalogen
førhistoriske minne

Du kan gå rett til søk i databasene her.