Det norsk-spanske saltfiskprosjektet

Høyre side kan brukes til litt av hvert. F. eks lenker til aktuelle sider innefor eller utenfor fakultetet.

 

Overskrift (H1)

Dette er et Dreamweaver websted med horisontal drop-down meny.
Layout og design er styrt ved hjelp av css-stilark.
Designet er satt opp uten bruk av tabeller.

Nye sider lages ut fra en DreamWeaver Template-fil ( malside) som ligger i katalogen Templates.
Malsiden inneholder i utgangspunktet kun tre redigerbare områder, men dette kan utvides ved behov.

Lykke til.

Tekstområde frontside:
Top personer foran stabel med saltet torsk.This is a network of academics from throughout the
Nyheter og hendelser frontside:
Hendelser:
[ Til kalender ]
Shakesspears biografi

Konferanse: William Shak and. Hans far, John Shakespeare, var hanskemaker og lærvarehandler og hans mor, Mary Arden, kom fra en velhavende bondeslekt. I 1568 ble faren borgermester i Stratford. Shakespeare gikk mest sannsynlig på latinskolen i byen helt frem til 1576, da faren fikk økonomiske problemer.

Forfatterskapet

Seminar: William Shakespeare er kjent både for sine 37 skuespill og sine 154 sonetter. I sin samtid var han kanskje aller mest kjent for sonettene, selv om det er skuespillene som i historiens løp har skjenket ham hans verdensberømte ettermæle. Hans dramatiske verk kan deles inn i fire perioder. I perioden 1589 til cirka 1594 skrev han historiske skuespill med stoff tatt fra Englands historie. Shakespeare skrev i denne perioden både komiske og tragiske stykker som var preget av hans mesterlige stil og komposisjon.

Shakespeare i ettertid

Workshop: Lite dokumentasjon vedrørende Shakespeares privatliv finnes. Det har derfor blitt spekulert i hans seksualitet, religiøse overbevisninger og om hvorvidt verkene som ble tilskrevet ham var skrevet av andre.

 

Tabell for kalender:
Dato Hendelse Sted Arrangør Mer om
01.01.08 Konferanse: Shakespears biografi Bergen Bergen Shakespeare and Drama Network

Mer om konferansen!

01.02.08

Seminar: Shakespears forfatterskap

Balestrand Bergen Shakespeare and Drama Network Mer om seminaret!
01.03.08 Workshop: Shakespeare i ettertid Stavanger Bergen Shakespeare and Drama Network i samarbeid med The Village Green Precervation Society Mer om Workshopen
         
         

 

Tabell for partnere:
University of Bergen

Charles Armstrong
Professor of British literature, University of Bergen. The author of Romantic Organicism: From Idealist Origins to Ambivalent Afterlife, and currently working on the constitution of subjectivity in W. B. Yeats’ writings in dialogue with Shakespeare and Plato.

University of Siena

Rocco Coronato
University of Siena; works on Shakespeare and renaissance philosophy, and literary theory. His publications include Shakespeare’s Neighbors: Theory Matters in the Bard and His Contemporaries and Jonson Versus Bakhtin: Carnival and the Grotesque

Ca' Foscari University of Venice

Shaul Bassi
Associate professor of English and Postcolonial literature at Ca' Foscari University of Venice. His research, teaching and publications are divided between Shakespeare studies and postcolonial theory and literature. He is currently editing a new Italian edition of Othello, and working on the representation of ethnicity in Shakespeare and postcolonial literatures.

University of Maryland

Kent Cartwright
Professor and chair, Department of English, University of Maryland. He has published extensively on Shakespeare and on Tudor drama, and he is currently editing Shakespeare's The Comedy of Errors for the Arden Shakespeare. His interests include performance and audience response in sixteenth-century drama, and, more broadly, humanism and religious change in the course of the century.

   

 

Stadard koder og tekst:

Sed scelerisque sagittis lorem. Phasellus sodales. Nulla urna justo, vehicula in, suscipit nec, molestie sed, tellus. Quisque justo. Nam libero leo, elementum in, dapibus a, suscipit vitae, purus. Duis arcu. Integer dignissim fermentum enim. Morbi convallis felis vel nibh. Etiam viverra augue non enim.

Level 1 heading

Sed scelerisque sagittis lorem. Phasellus sodales. Nulla urna justo, vehicula in, suscipit nec, molestie sed, tellus. Quisque justo. Nam libero leo, elementum in, dapibus a, suscipit vitae, purus. Duis arcu. Integer dignissim fermentum enim. Morbi convallis felis vel nibh. Etiam viverra augue non enim.

Sed scelerisque sagittis lorem. Phasellus sodales. Nulla urna justo, vehicula in, suscipit nec, molestie sed, tellus. Quisque justo. Nam libero leo, elementum in, dapibus a, suscipit vitae, purus. Duis arcu. Integer dignissim fermentum enim. Morbi convallis felis vel nibh. Etiam viverra augue non enim.

Level 02 Heading

Sed scelerisque sagittis lorem. Phasellus sodales. Nulla urna justo, vehicula in, suscipit nec, molestie sed, tellus. Quisque justo. Nam libero leo, elementum in, dapibus a, suscipit vitae, purus. Duis arcu. Integer dignissim fermentum enim. Morbi convallis felis vel nibh. Etiam viverra augue n on enim.

Level 03 Heading

Sed scelerisque sagittis lorem. Phasellus sodales. Nulla urna justo, vehicula in, suscipit nec, molestie sed, tellus. Quisque justo. Nam libero leo, elementum in, dapibus a, suscipit vitae, purus. Duis arcu. Integer dignissim fermentum enim. Morbi convallis felis vel nibh. Etiam viverra augue non enim.

Level 04 Heading

Sed scelerisque sagittis lorem. Phasellus sodales. Nulla urna justo, vehicula in, suscipit nec, molestie sed, tellus. Quisque justo. Nam libero leo, elementum in, dapibus a, suscipit vitae, purus. Duis arcu. Integer dignissim fermentum enim. Morbi convallis felis vel nibh. Etiam viverra augue non enim.

Level 05 Heading

Sed scelerisque sagittis lorem. Phasellus sodales. Nulla urna justo, vehicula in, suscipit nec, molestie sed, tellus. Quisque justo. Nam libero leo, elementum in, dapibus a, suscipit vitae, purus. Duis arcu. Integer dignissim fermentum enim. Morbi convallis felis vel nibh. Etiam viverra augue non enim.

Level 06 Heading

Sed scelerisque sagittis lorem. Phasellus sodales. Nulla urna justo, vehicula in, suscipit nec, molestie sed, tellus. Quisque justo. Nam libero leo, elementum in, dapibus a, suscipit vitae, purus. Duis arcu. Integer dignissim fermentum enim. Morbi convallis felis vel nibh. Etiam viverra augue non enim.

Paragraph inside Blockquote: Nam libero leo, elementum in, dapibus a, suscipit vitae, purus. Duis arcu. Integer dignissim fermentum enim. Morbi convallis felis vel nibh. Sed scelerisque sagittis lorem.

Address: Example address 224, Sweden
Preformated:Testing one row
   and another

I am the a tag example
I am the abbr tag example
I am the acronym tag example
I am the b tag example
I am the big tag example
I am the cite tag example
I am the code tag example
I am the del tag example
I am the dfn tag example
I am the em tag example
I am the font tag example
I am the i tag example
I am the ins tag example
I am the kbd tag example
I am the q tag inside a q tag example
I am the s tag example
I am the samp tag example
I am the small tag example
I am the span tag example
I am the strike tag example
I am the strong tag example
I am the sub tag example
I am the sup tag example
I am the tt tag example
I am the var tag example
I am the u tag example


 • Unordered list 01
 • Unordered list 02
 • Unordered list 03
  • Unordered list inside list level 2
  • Unordered list inside list level 2
   • Unordered list inside list level 3
   • Unordered list inside list level 3
 1. Ordered list 01
 2. Ordered list 02
 3. Ordered list 03
  1. Ordered list inside list level 2
  2. Ordered list inside list level 2
   1. Ordered list inside list level 3
   2. Ordered list inside list level 3
Description list title 01
Description list description 01
Description list title 02
Description list description 02
Description list description 03
Table Caption
Table head th Table head td
Table foot th Table foot td
Table body th Table body td
Table body td Table body td
Form legend