NSM

The second Nordic conference on Middle Eastern Studies:
The Middle East - Unity and diversty
Copenhagen, 22-25 October 1992

Program


Innledende foredrag

Arabisk enhet og identitet

Gulfen: forandring og utfordring

Klassiske og islamske studier

Midtøstens bysamfunn: utvikling og tradisjon

Kvinner i Midtøsten

Studier i arabisk litteratur

Sufisme og mystikk

Islamisme

Islamisme II: Tilfellet Maghreb

Språk og språkundervisning

Politisk og økonomisk utvikling

Kristne i Midtøsten

Politikk og identitet i Tyrkia

Islam og vitenskap

Utviklingen av nomadesamfunn


A selection of the papers above (marked by an asterisk) was edited and published (in English) in a volume by the same name, Copenhagen 1995:
Home | Index

Responsible for this Web page is Knut S. Vikør. Last updated 3.10.2000