NSM

The first Nordic conference on Middle Eastern Studies:
Uppsala, 26-29 January 1989

Program


Oversikter

Forskning i Norden

Islamsk konst och arkitektur

Undervisning i arabiska och dess hjälpemedel

Kurdologi

Turkologi

Egyptologi

Maghreb

Politisk islam

Semitistik

Islamiska samhällen i förändring

Ekonomi och politik

Historie och religion

Iranistik


A selection of the papers above (marked by an asterisk) was edited and published (in English), Bergen 1992, as:
Home | Index

Responsible for this Web page is Knut S. Vikør. Last updated 3.10.2000